วิธีการถือไม้คทาในการเริ่มต้นการวิ่งของกีฬากรีฑา

ผู้เล่นหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการถือไม้คทาคนที่ 1 หรือเป็นคนที่วิ่งในช่วงแรก ให้มีการฝึกฝนเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับไม้คทาเสียก่อน ในช่วงเวลาในการฝึกฝนนั้นจะทำให้นักกีฬาที่มีหน้าที่ในการถือไม้แรกเกิดความมั่นใจและมีความถนัดเป็นอย่างดีสำหรับการถือไม้คทา การที่นักกีฬาถือไม้คทาเป็นคนแรกนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันประเภทผลัด

ในระหว่างการออกตัวของนักกีฬากรีฑานั้น ให้กรรมหรือผู้ตัดสินนั้นได้มีการพิจารณา บุคคลหรือนักกีฬาคนใดคนหนึ่งออกวิ่งด้วยเท้าขวานั้นมักจะถือไม้คทาด้วยมือด้ายซ้ายเสมอหรือเป็นมือที่ได้เหวี่ยงไปทางด้านหน้าของตนเองในระหว่างที่นักกีฬาไปออกวิ่งในจำนวนของก้าวแรกนั้น มือที่ไม่ควรถือไม้คทาที่เหวี่ยงไปทางด้านหลังของตนเองในก้าวแรกนั้นจะทำให้ไม้คทาที่นักกีฬาได้ถือนั้นหลุดมือได้ง่ายมาก เพราะเนื่องจากมือที่ได้เหวี่ยงไปทางด้านหลังนั้น หรือไม้คทาจะเหวี่ยงไปทางด้านสะโพกของตนเอง จะทำให้ไม้คทาหลุดมือได้เช่นกัน

ดังนั้นการที่มีความถนัดถือไม้คทาทางด้านมือซ้ายนั้นหรือเป็นมือที่เหวี่ยงไปทางด้านหน้าของตนเองนั้น เมื่อนักกีฬาได้ใช้เท้าด้านขวาไปยันพื้นไว้นักกีฬาจะสามารถได้เปรียบทันที แต่ในการแข่งขันในระดับประเทศหรือเป็นการแข่งขันทั่วไปนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีหน้าที่ในการวิ่งเป็นคนแรกนั้นจะต้องถือไม้คทาไว้ด้านมือขวาเสมอเพราะกฎและกติกาสากลได้มีการระบุไว้