คุณสมบัติของผู้เล่นแบดมินตัน

แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีหารเคลื่อนไหนไปมาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องวิ่งไปรับลูก เพื่อให้การเล่นดำเนินต่อไป ทำให้ผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีกล้ามเนื้อที่พร้อมกับการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด แต่การมีสุขภาพที่พร้อมในการเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างเดียวไม่พอ ผู้เล่นต้องมีคุณสมบัติในด้านอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในการเล่น
คุณสมบัติที่ผู้เล่นทุกคนต้องมีเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประโยชน์อย่างมาก หากผู้เล่นคนใดที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติทุกประการ ย่อมทำให้ผู้เล่นคนนั้นเหมาะที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ สำหรับผู้เล่นที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาชนิดนี้ สามารถดูคุณสมบัติของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันได้ดังนี้
1. มีความสนใจในกีฬาชนิดนี้
2. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสทอ
3. ตัวผู้เล่นมีความสามารถในการเล่นกีฬา
4. มีสายตาปกติ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไว
5. ร่างกายมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ตามต้องการ
6. สามารถใช้มือ พร้อมกับใช้แร็กเก็ตได้สัมพันธ์กัน
7. มีความเข้าใจในวิธีการเล่นอย่างแจ่มแจ้ง
8. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
9. มีระเบียบวินัยที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
10. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำสอนอย่างเคร่งครัด
การมีคุณสมบัติตรงตามทุกข้อนี้ เป็นผลดีต่อตัวเอง หากผู้เล่นที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อนี้ ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าชื่นชอบ เพราะเป็นผู้เล่นดีเด่นคนหนึ่งที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริง