ลักษณะในการวิ่งของกีฬากรีฑา

ในระหว่างการวิ่งนั้นจะมีการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายของนักกีฬา แต่ลักษณะในการวิ่งของนักกีฬาที่วิ่งในระยะทางที่กลางจะมีความแตกต่างกันกับนักกีฬาที่วิ่งในระยะทางที่สั้น ดังนั้นการวิ่งที่มีความถูกต้องนั้นจะมีข้อสังเกตและวิธีการวิ่งดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะมุมของลำตัวในขณะที่กำลังวิ่ง ลำตัวของนักกีฬาที่ปฏิบัตินั้น จะมีการโน้มไปทางบริเวณด้านหน้าของตนเองให้ศีรษะและบริเวณลำตัวมีแนวเดียวกับลำตัว ข้อระวังในระหว่างการวิ่งนั้นไม่ควรเกร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในขณะที่วิ่ง จะต้องประครองตนเองให้นิ่ง บริเวณไหล่ทั้ง 2 ข้างจะต้องส่ายไปมาให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการเกร็งของแขน
  2. ก้าวเท้า เมื่อจังหวะในการเก้าเท้าไปด้านหน้าของตนเองนั้นไม่ควรยกเท้าสูงจนเกินไป พยายามเก้าเท้าทั้ง 2 ข้างให้มีความสม่ำเสมอกันอย่างเป็นจังหวะ ปลายเท้าทั้ง 2 ข้างคู่ขนานไปทางด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง ให้ก้าวเท้าไปด้านหน้าหรือเป็นการเหวี่ยงเท้าสืบเท้าไปด้านหน้าของตนเอง ลักษณะในการวิ่งในระยะทางกลางนั้นจะมีการก้าวเท้าที่มีจังหวะในการก้าวที่ช้ากว่าในการวิ่งระยะสั้น รวมถึงความยาวของจังหวะในการเก้าด้วย ความสูงของเข่านั้นจะต้องมีความสูงน้อยกว่าการวิ่งในระยะทางที่สั้น
  3. การแกว่งแขน ลักษณะของการแกว่งแขนนั้นจะต้องงอโดยประมาณเกือบเป็นมุมของการตั้งฉาก พร้อมกับการกำมือหลวมๆ และให้แกว่งแขนขึ้นลงให้อยู่ในระดับองของตนเองและกับแนวของบริเวณสะโพก ระหว่างการแกว่งแขนนั้นจะต้องให้ตัดเฉือนเข้าหาลำตัวโดยไม่ต้องเกร็งส่วนใดส่วนหนี่งปล่อยให้ตามธรรมชาติในการวิ่ง