วิธีการจัดอันดับในการวิ่งแต่ล่ะไม้

ลักษณะในการวางตัวนักกีฬาในการวิ่งผลัดประเภท 4×100 เมตร ก่อนการแข่งขันหรือการวิ่งนั้นจะต้องพิจารณาในตัวนักกีฬาว่านักกีฬาคนใดที่มีความสามารถวิ่งในทางโค้งได้ดีที่สุด

วิธีการคัดเลือกนักกีฬาที่วิ่งบนทางโค้งนั้นควรนำนักกีฬามาวิ่งทีละคนโดยให้สังเกตดูว่านักกีฬาคนไหนที่วิ่งได้ดีที่สุดและไม่มีข้อผิดผลาดในการวิ่ง สามารถคำนวณออกมาว่านักกีฬาคนใดที่มีการวิ่งในอัตราความเร็วในระยะที่ตรงมีความแตกต่างน้อยที่สุดสมควรให้นักกีฬาผู้นั้นวิ่งในทางโค้ง ตามลักษณะของนักกีฬาที่มีความสามารถในการวิ่งในระยะทางโค้งนั้นจะมีลักษณะของร่างกายที่มีความสูงต่ำ เพาระจะเป็นการฝืนแรงในการเหวี่ยงน้อยกว่านักกีฬาที่มีความสูง

ส่วนนักกีฬาที่มีรูปร่างที่มีความสูงโปร่ง ควรให้นักกีฬาได้วิ่งในระยะทางที่ตรง เพราะในระหว่างการวิ่งนั้นจะไม่มีการฝืนแรงเหวี่ยง แต่ในการพิจารณานักกีฬาที่วิ่งในทางโค้งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความคิดของผู้ฝึกสอน สำหรับนักกีฬาที่มีความเร็วมากที่สุดในการวิ่งของทีมนั้น มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในอันดับสุดท้ายนอกเหนือจากการพิจารณาตำแหน่งของนักกีฬาในแต่ละคนแล้วต้องพิจารณาด้านคุณสมบัติพิเศษของนักกีฬาแต่ละคนด้วย

สำหรับการวิ่งผลัด 4×100 เมตรหรือ 4×100 เมตรนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนึกถึงการวิ่งในทางโค้งและทางตรง เพราะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัดประเภทนี้จะต้องวิ่งหมดกันทุกโค้งเหมือนกัน เพียงแต่จะต้องจัดนักกีฬาที่มีความเร็วในการวิ่งนั้นอยู่ในลำดับสุกท้ายของการวิ่ง